خانه » صادرات و واردات » ترخیص کالا

آرشیو دسته بندی: ترخیص کالا اشتراک!


تشریفات ورود و صدور کالا

تشریفات ورود و صدور کالا   انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین صدور کالا از کشور براساس قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن منوط به تنظیم اظهار نامه گمرکی و تسلیم آن به گمرک می‌باشد. اظهار کننده موظف است اسناد لازم را از قبیل سیاهه خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانکی و...
ادامه مطلب »